Gemeentes

De pilot van het project in de Utrechtse wijk Leidche Rijn is in juni 2017 afgesloten. Op dit moment wordt een start gemaakt in de Gemeente Zeist, samen met onze lokale partners het Kunstenhuis en MeanderOmnium. Daarnaast zijn er gesprekken om het project ook in andere gemeentes vorm te geven, waaronder de gemeente Culemborg. 

In elke gemeente zoeken wij naast de gemeente zelf naar een welzijns- en cultuurpartner. Deze partners zijn noodzakelijk om het project het benodigde fundament te geven om het project te laten slagen.