VERBINDING

DOOR THEATER

OUD. AFGESCHREVEN. ACHTER DE GERANIUMS EN NIET MEER GEZIEN OF GEHOORD WORDEN. ONNODIG PIJNLIJK EN HARTSTIKKE ZONDE!

EEN OUDER IEMAND STAAT SYMBOOL VOOR EEN SCHAT AAN VERHALEN

De kern van het project, een interventie om duurzaam eenzaamheid bij ouderen te reduceren, is het realiseren van een theaterfeuilleton. Het inzetten van theater blijkt een goed middel te zijn om op diverse niveaus mensen enthousiast te krijgen deel te nemen. Het theaterfeuilleton bestaat uit vier voorstellingen die samen een vervolgverhaal vormen, maar die ook los goed te volgen zijn. De voorstellingen worden gespeeld door een groep ouderen. Elke aflevering wordt op diverse locaties gespeeld. De basis van de scenario’s wordt gelegd door ouderen van het interview-team die gesprekken voeren met veelal minder vitale ouderen. De verhalen en gebeurtenissen in de voorstellingen zijn daardoor herkenbaar en uit het leven gegrepen.
De professionele medewerkers van het project zijn er ter ondersteuning. Zij leren de acteurs hoe ze beter tot hun recht kunnen komen in de repetitiesen spreken met de interviewers op zo’n manier dat de mooiste verhalen naar voren komen. Ze schrijven het uiteindelijke script en coachen de leden van de productie- en publiciteitsteams. Hun uitgangspunt hierbij is: “help mij het zelf te doen.”

“Samen lachen en anderen laten lachen”

“Vrienden onder elkaar”
“Lachsalvo’s uit een volle zaal”
“Professionaliteit en inzet is gewoon bijzonder”
“De aanwijzingen zijn altijd positief en enthousiasmerend.”
“Elke dinsdag fluitend naar huis”
“Topsport en een bijzondere prestatie”

HOE

  • Met hulp van professionals leren ouderen het zelf te doen: acteren, interviewen, productie draaien en het genereren van publiciteit. De ouderen gaan op pad in de wijk om interviews te houden met minder actieve ouderen. Op basis hiervan wordt door professionals een feuilleton geschreven: een reeks voorstellingen waarin een vervolgverhaal verteld wordt. Het acteerteam gaat de vloer op om het stuk in te studeren en gaandeweg komen het productie- en publiciteitsteam op gang om de voorstelling te faciliteren en aan de man te brengen. Zo leren ouderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden en doen ze kennis op over zaken waar ze eerder wellicht nooit bij stil hebben gestaan.

EFFECT

  • Hierdoor is ‘theater maken’ een effectief middel om voor langere termijn verbinding te leggen tussen ouderen en eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. Er ontstaan nieuwe contacten en vriendschappen bij zowel de deelnemende ‘hangouderen’ als bij ouderen in het publiek. De voorstellingen zijn uit het leven gegrepen en de herkenbaarheid zorgt voor hilariteit en ontroering. Het raakt.

SUCCES

  • Hangplek voor Ouderen is al met succes uitgevoerd en beschikt over effectiviteitsmeting. Het concept kan zowel op zichzelf staan als aanvullend ingezet worden als brug tussen activiteiten en programma’s van welzijns- en ouderen organisaties.