Zeist2019-12-13T15:33:18+01:00

HANGPLEK IN

ZEIST

2019

HET PROCES

“Action, action, action”
Samen met sociaal-werkers van de lokale zorgaanbieder MeanderOmnium hebben we bij aanvang een tour gemaakt langs vele ouderen op vele plekken om ouderen voor het project te werven. We hebben ouderen gesproken bij inloophuizen, in wooncomplexen, bij verenigingen en individueel. Deze aanpak kost veel tijd, maar is in onze ogen uiteindelijk het meest effectief.
Het project start met twee workshops waar mensen elkaar, ons en het project leren kennen. Daarna beginnen de interviews, waaruit het script wordt geschreven en kan de repetitie beginnen. We houden het traject compact: in korte tijd worden de eerste interviews besproken en omgezet tot een spannend script, waarna in 10 middagen de voorstelling tot stand komt. Wij gaan ervan uit dat juist het harde werken veel energie geeft en dat de deelnemers ook direct trots kunnen zijn in hun uitvoering. We houden in het schrijven van het script rekening met de individuele deelnemer; wat deze kan en juist ook waar we haar/hem kunnen uitdagen. Om de drempel zo laag mogelijk te houden is er een souffleur en kiezen we voor een theateropstelling tussen de toeschouwers.
“Een bijzondere prestatie van een groep mensen die nieuwsgierig waren, hebben ontdekt, verhalen hebben opgehaald en opnieuw verteld”.

Deze uitspraak van een van de deelnemers slaat de spijker op zijn kop. Hangplek in Zeist is na de eerste aflevering van een vierdelige serie nu al een succes; de groep deelnemers is in korte tijd een vriendengroep geworden, speelplekken in wooncomplexen voor ouderen zijn makkelijk gevonden, veel inwoners en zorginstellingen willen graag meedoen aan het project en het publiek in de huiselijke setting is enthousiast.

Samen met onze lokale partners het Kunstenhuis en MeanderOmnium.

IN DE MEDIA OVER ZEIST

    Ga naar de bovenkant