Afgelopen tijd maakten wij met de deelnemers een docu-drama over de periode na je pensioen.

FEUILLETON

DOOR EN VOOR

OUDEREN

AANGESPROKEN WORDEN OP MENS-ZIJN EN NIET OUD-ZIJN

HET PROJECT

 • Duurzame inzet eenzaamheidsbestrijding

 • Voorstellingen over leven in Zeist

 • Feuilleton van 4 afleveringen

 • Elke aflevering 3 keer opvoeren

 • Elke voorstelling eigen thema

 • Voorstellingen gebaseerd op werkelijke verhalen

 • Duur: ongeveer anderhalf jaar (elke aflevering om de 12 weken)

UITGANGSPUNTEN

 • Project gaat over mens-zijn (niet over oud zijn)

 • Betekenisvol zijn voor omgeving

 • Lange termijn vitaal

 • Aanspreken (onvermoede) talenten en kwaliteiten

 • Uitgaan van wat iemand kan

 • Leren & uitdagen

 • Sleutel tot bereiken van meer kwetsbare ouderen

HOE

 • Met hulp van professionals leren ouderen het zelf te doen: acteren, interviewen, productie draaien en het genereren van publiciteit. De ouderen gaan op pad in de wijk om interviews te houden met minder actieve ouderen.

EFFECT

 • Hierdoor is ‘theater maken’ een effectief middel om voor langere termijn verbinding te leggen tussen ouderen en eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden.

SUCCES

 • Hangplek voor Ouderen is al met succes uitgevoerd en beschikt over effectiviteitsmeting. Het concept kan zowel op zichzelf staan als aanvullend ingezet worden als brug tussen activiteiten en programma’s van welzijns- en ouderen organisaties.

EEN OUDER IEMAND STAAT SYMBOOL VOOR EEN SCHAT AAN VERHALEN

De kern van het project, een interventie om duurzaam eenzaamheid bij ouderen te reduceren, is het realiseren van een theaterfeuilleton. Het inzetten van theater blijkt een goed middel te zijn om op diverse niveaus mensen enthousiast te krijgen deel te nemen. Het theaterfeuilleton bestaat uit vier voorstellingen die samen een vervolgverhaal vormen, maar die ook los goed te volgen zijn. De voorstellingen worden gespeeld door een groep ouderen.

“Goh, je hebt helemaal niet verteld dat je de hoofdrol had!”

“Ik had niet verwacht dat ik nog zoveel kon leren. En ik heb ook genoten van de sprongen die de anderen in hun spel maakten. Dat waren echt cadeautjes!”

“Het is goed om dingen samen te doen”

“Ik heb geleerd om soms maar ietsje minder bescheiden te zijn.”

“De spelcoach leerde het ons zelf te doen.”

“Levensverhalen zorgen voor saamhorigheid want je bent dus niet de enige die soms wat overkomt.”

“Het publiek reageerde veel op wat er in de voorstelling gebeurde. Er was veel betrokkenheid, men leefde echt veel mee.”

“Ik keek er wekelijks naar uit de anderen weer te zien. We zijn een hechte groep geworden”

“Ach, leeftijd is maar een getal!”

HANGPLEK

COMMUNITY
ART
PROJECT

IN ELKE GEMEENTE ZOEKEN WIJ NAAST DE GEMEENTE ZELF NAAR EEN WELZIJNS- EN CULTUURPARTNER. DEZE PARTNERS ZIJN NOODZAKELIJK OM HET PROJECT HET BENODIGDE FUNDAMENT TE GEVEN OM HET PROJECT TE LATEN SLAGEN.

Ook is het project financieel ondersteund door Gemeente en landelijke en plaatselijke fondsen.